Hotararea de Guvern nr. 298 din 29.05.2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77 din 24.06.2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Hotararea de Guvern nr. 111 din 24.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc din 24.02.2016 – Normele tehnice de aplicare a OUG 77/2009.

Ordinul Presedintelui ONJN nr. 48 din 08.03.2016 privind aprobarea procedurii pentru indeplinirea conditiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine si pariuri – joc traditional si Anexa.

Ordinul ONJN nr. 239/2015 din 25.09.2015 – Modelul de declaratie lunara, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfasoara activitati de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Ordinul ONJN nr. 135/2016 din 13 iunie 2016 – Normele generale de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor obligatorii specifice in domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare si utilizare a registrelor si formularelor obligatorii specifice in domeniul jocurilor de noroc, precum si a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc.

Instructunea nr.1 din 2016 privind Modul de completare a formularelor si registrelor obligatorii, utilizate in domeniul jocurilor de noroc conform Ordinului nr. 135.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 20 din 27.03.2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92 din 29.12.2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative.

Legea nr. 124 din 29.05.2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor masuri fical-bugetare si modificarea unor acte normative.

Hotararea de Guvern nr. 870 din 29.07.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Ordinul ONJN nr. 134 din 07.06.2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

Ordinul ONJN nr. 93 din 2016 pentru aprobarea dispozitiilor obligatorii pentru certificare si auditarea sistemelor de jocuri de noroc la distanta.

Ordinul ONJN nr. 47 din 08.03.016 pentru aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la distanta definite la art.10 alin.(1) lit. h) – n) din OUG nr. 77/2009, cu modificarile si completarile ulterioare catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si Anexa.

Legea nr. 170/2016 si Normele metodologice de aplicare privind impozitul specific unor activitati precum activitatea de bar din cadrul salilor de joc.

Meniu