Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului si Consiliului European din 20.05.2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului (AMLD 4 si 5).

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului si Consiliului European din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc – Cerinte generale – N.T.V.-01-2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul comun al Ministerului Economiei nr. 1169 din 06.10.2014 si al ONJN nr. 120.237 din 08.10.2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc – Cerinte generale – N.T.V.-01-2000, publicat in Monitorul Oficial nr. 790/30.10.2014.

Meniu