Interviu ROMSLOT in suplimentul ziarului Bursa dedicat industriei jocurilor de noroc

Viorela Rădoi, Director Executiv Romslot a acordat ziarului Bursa un interviu pentru suplimentul anual dedicat industriei jocurilor de noroc.

Articolul integral poate fi citit pe site-ul www.bursa.ro si este redat în totalitate mai jos:

Modificările aduse de noua legislaţie din domeniul jocurilor de noroc pot fi atât oportunităţi, cât şi ameninţări pentru piaţă şi necesită un efort de adaptare din partea operatorilor, este de părere Viorela Rădoi, directorul executiv al Asociaţiei Organizatorilor de Sloturi (ROMSLOT).

Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, că nu consideră că noua legislaţie avantajează anumite sectoare în detrimentul altora.

Viorela Rădoi ne-a mai spus că speră ca sintagma care va guverna perioada următoare să fie “stabilitate legislativă”.

Reporter: Avem un nou cadru legislativ în domeniul jocurilor de noroc. Cât vine acesta în ajutorul operatorilor şi cât în defavoarea lor?

Viorela Rădoi: Una dintre principalele condiţii pentru dezvoltarea oricărui domeniu este o legislaţie specifică, actuală şi clară. Piaţa jocurilor de noroc este caracterizată de o dinamică importantă, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, şi, ca urmare, era nevoie de o astfel de schimbare legislativă. De aceea, noua legislaţie este oportună pentru că răspunde atât necesităţilor de dezvoltare a pieţei jocurilor de noroc, cât şi semnalelor venite din alte zone ale societăţii. Aceasta aduce schimbări importante şi va conduce la o reaşezare a pieţei. Pe de o parte, introduce clarificări importante, pe de altă parte, creşte considerabil taxele şi alte contribuţii pe care trebuie să le plătească operatorii de jocuri de noroc. Un efect major pe care sperăm să îl aibă noile prevederi este eliminarea din piaţă a terminalelor contrafăcute şi a aparatelor exploatate în afara legii. Combaterea zonei negre încurajează dezvoltarea unei industrii transparente şi competitive şi oferă jucătorilor siguranţă.

Ceea ce doresc să punctez este nevoia de stabilitate legislativă, necesară unui mediu de business cu perspective de dezvoltare. Sperăm ca această modificare să fie ultima semnificativă pentru o perioadă îndelungată.

Nu credem că noua lege avantajează anumite sectoare în detrimentul altora. Este evident că legea are efecte puternice asupra pieţei şi că va determina schimbări importante. Poate cel mai elocvent exemplu este dreptul de operare pentru organizarea pariurilor online, care a deschis, practic, acest domeniu în România. Toate schimbările pot fi atât oportunităţi, cât şi ameninţări şi necesită un efort de adaptare din partea operatorilor. Credem că una dintre cele mai importante condiţii ca acest efort să aibă succes este ca legea să fie respectată şi aplicată unitar.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa pariurilor, după licenţierea operatorilor?

Viorela Rădoi: În acest moment este dificil de estimat evoluţia pieţei şi chiar prematur. Pe măsură ce se vor acumula mai multe date, se vor contura şi tendinţele pieţei. Să nu uităm că legea asigură cadrul de organizare a activităţii, dar dezvoltarea pieţei este dictată de necesităţile şi preferinţele clienţilor şi de oportunităţile din mediul extern.

Reporter: Ce oportunităţi de investiţii are piaţa românească de profil?

Viorela Rădoi: Investiţiile depind în bună măsură de situaţia actuală a pieţei şi este evident că în acest sens există diferenţe majore. De exemplu, pe segmentul “land-based”, piaţa a avansat spre un nivel de maturitate, caracterizat de o competiţie puternică şi de o clarificare a preferinţelor clienţilor. Acesta traversează o perioadă de aşezare, de echilibrare, după schimbările de anul trecut, şi este normal ca investiţiile să nu fie aşa de vizibile. Trebuie ţinut cont şi de faptul că noul nivel al taxelor şi cerinţele de interconectare au forţat operatorii să-şi analizeze mai atent bugetele. În acelaşi timp, noua legislaţie a introdus reglementări ce permit operarea în mediu digital. Astfel, segmentul “on-line” este într-o fază incipientă, caracterizată într-un mod firesc de o dezvoltare agresivă. Ca urmare, investiţiile pe cele două segmente vor avea evoluţii diferite. Nu trebuie uitate însă companiile care oferă suport operatorilor, pentru care piaţa din România a devenit foarte atractivă. Spre exemplu, decizia de conectare a aparatelor de tip slot-machine la serverul central aflat la ONJN a determinat necesitatea de a investi în componentele software şi hardware ale sistemelor care oferă soluţii pentru această cerinţă.

Reporter: Ce evoluţie a avut, anul trecut, piaţa jocurilor de noroc, în ansamblul ei?

Viorela Rădoi: Se poate observa că activitatea operatorilor a fost influenţată de necesitatea adaptării la noile prevederi legale şi la oportunităţile şi ameninţările pe care noua lege le-a determinat. Totodată, pe baza experienţelor de la evenimentele naţionale şi internaţionale de profil la care am participat, estimăm că s-a conturat un interes din partea investitorilor pentru piaţa din România, mulţi arătându-se interesaţi de evoluţia legislaţiei. Argumente în acest sens pot fi succesul EArena 2015 şi organizarea la Bucureşti a evenimentelor Slot Summit 2015 şi World Regulatory Briefing 2015. Trebuie punctat faptul că este nevoie de o stabilitate legislativă pentru ca mediul de afaceri să fie unul propice dezvoltării şi investiţiilor.

Reporter: Ce estimări aveţi, legate de piaţa neagră din gambling?

Viorela Rădoi: Avem încredere că noua legislaţie va ajuta la eliminarea terminalelor contrafăcute şi a aparatelor exploatate în afara legii. De altfel, combaterea zonei negre şi gri reprezintă unul dintre obiectivele majore ale noului cadru legislativ, asociaţia noastră susţinând eforturile în această direcţie. De exemplu, conectarea aparatelor la sistemul informatic centralizator de la sediul ONJN este una dintre propunerile de reglementări cu privire la îmbunătăţirea controlului pieţei jocurilor de noroc de tip slot machines şi preîntâmpinarea exploatărilor ilegale a mijloacelor de joc pe care ROMSLOT le-a transmis Oficiului. Suntem încrezători că odată cu interconectarea aparatelor la un server central, practicile ilegale nu vor mai putea fi posibile. Credem cu tărie că un business de succes pe termen lung se poate dezvolta doar având la bază valori precum transparenţa, corectitudinea şi responsabilitatea. Piaţa neagră reprezintă o concurenţă neloială pentru toţi operatorii care îşi dezvoltă afacerile în mod corect, cum este cazul membrilor ROMSLOT, aduce prejudicii bugetului de stat şi reprezintă o ameninţare pentru jucători şi pentru dezvoltarea unui mediu sigur şi responsabil.

Reporter: Ce mişcări au loc, acum, în piaţă, în sensul restructurării acesteia?

Viorela Rădoi: Publicarea normelor a ajutat la clarificarea modului de organizare a activităţii din acest sector. În acelaşi timp, este clar că profitabilitatea este afectată atât de nivelul noilor taxe, cât şi de alte prevederi legislative din alte zone, ca de exemplu de interzicerea fumatului în spaţiile publice. De asemenea, am observat că au fost câteva companii care nu au putut să ducă povara taxelor mărite şi a investiţiilor impuse de noile cerinţe şi au renunţat, însă majoritatea au încercat să se asocieze, să găsească soluţii pentru a rămâne pe piaţă şi şi-au regândit strategiile de business. Membrii asociaţiei noastre nu s-au confruntat cu acest gen de probleme.

Reporter: Cum vedeţi sectorul jocurilor de noroc, în acest an?

Viorela Rădoi: Datorită complexităţii factorilor din mediul extern – în special din zona legislativă, economică şi politică – nu se pot face estimări ale evoluţiei pieţei în 2016 care să aibă un grad de încredere suficient de ridicat. Tocmai acest lucru ar fi un efect de dorit în urma introducerii legislaţiei noi, mai precis un cadru mai stabil şi mai predictibil care să permită o mai bună planificare şi alocare a resurselor pentru dezvoltare. Stabilitate legislativă – acestea sunt cuvintele cheie care sperăm că vor guverna perioada următoare. Cu toate acestea, apar constant iniţiative parlamentare care prevăd colectarea de bani de la industrie, fără a evalua impactul asupra acesteia.

În ceea ce priveşte factorii care considerăm că vor influenţa evoluţia pieţei, trebuie menţionate taxele mărite, dar şi legea de interzicere a fumatului în săli. Membrii ROMSLOT cu experienţă internaţională spun că interzicerea fumatului poate scădea încasările cu 30%, până la 40%. În alte ţări, sălile de jocuri sunt exceptate de la această lege. De exemplu, în Vegas nu este interzis fumatul în cazinouri.

Reporter: Care sunt punctele forte şi punctele slabe ale domeniul pe care îl reprezentaţi?

Viorela Rădoi: Domeniul de activitate al operatorilor jocurilor de noroc are atât puncte tari, cât şi puncte slabe. Dacă în prima categorie putem aduce ca exemple calitatea serviciilor şi a ofertelor, în ceea ce priveşte cea de-a doua categorie, o mare parte dintre dificultăţi sunt generate de interpretarea diferită a legislaţiei de către diferite autorităţi şi organisme de control. Lipsa de corelare între legislaţia specifică, codul fiscal şi regulile de contabilitate au dus la neclarităţi şi interpretări diferite ai unor termeni esenţiali pentru buna desfăşurare a activităţii. Amintim aici cazul cu care s-a confruntat recent industria de pariuri (n.r. ANAF a recalculat pe cinci ani în urmă impozitul pe profit luând în calcul, ca bază de impozitare, inclusiv sumele plătite jucătorilor ca premii). Problema survine din faptul că autorităţile de control fiscal nu iau în calcul legislaţia specifică jocurilor de noroc, în care se stipulează că venitul operatorilor reprezintă diferenţa dintre total încasări (in) şi total plăţi ca premii acordate (total out), incluzând jackpot-urile, adică Gross Gaming Revenue. O altă interpretare decât aceasta ridică mari probleme întregii industrii. Chiar dacă situaţia vizează segmentul pariurilor, acţiunea va avea, de asemenea, impact negativ şi asupra industriei de sloturi din România, ţinând cont de faptul că agenţiile de pariuri generează 16% din venitul brut al pieţei jocurilor de tip slot – machines.

Soluţiile în sine, pentru rezolvarea aspectelor de acest tip, sunt simple, pentru că, în esenţă, este vorba despre definiţia unitară a unor termeni, corelarea unor prevederi legale şi a procedurilor de control. Dificultăţile sunt legate de procesele prin care aceste soluţii pot fi decise şi implementate, lipsa de comunicare şi de armonizare între diferitele instituţii şi autorităţi.

Reporter: Cum va ajuta noua legislaţie la prevenirea dependenţei?

Viorela Rădoi: Noua legislaţie prevede introducerea unei Fundaţii pentru responsabilitate socială şi a unui fond pentru prevenirea dependenţei, fiind clar interesul crescut pentru domeniu. Considerăm că prevederile reprezintă un pas înainte în gestionarea acestui fenomen, pas pe care noi îl susţinem. Suntem primii care au cultivat în România conceptul de joc responsabil fără a avea constrângeri legislative. În momentul de faţă, susţinem alături de partenerii noştri de la Romanian Bookmakers programul “Joc Responsabil”, care reprezintă punctul de referinţă în domeniu, fiind cel mai important şi eficient program de prevenire şi combatere a problemelor cauzate de jocurile de noroc pe plan local, cu o expertiză recunoscută de specialişti internaţionali. Acesta a evoluat semnificativ în ultimii ani, am investit în seminarii dedicate specialiştilor din spatele programului, dar şi operatorilor de jocuri de noroc, pentru a veni în întâmpinarea acestora cu informaţii pentru o gestionare cât mai bună a eventualelor probleme din sălile de joc.

Reporter: Mulţumesc!

Conform unui studiu realizat de GfK Romania, la iniţiativa ROMSLOT, jucătorii de slot-uri sunt într-o proporţie de 92% bărbaţi şi au o vârstă medie de 29 de ani. Aceştia asociază slot-urile cu beneficii precum socializare, distracţie, relaxare, plăcerea jocului şi câştig. Doamnele sunt şi ele prezente în peisajul jocurilor de noroc, de cele mai multe ori acestea jucând doar pentru distracţie.

Mai sunt şi jucători pentru care acest hobby reprezintă o reală sursă de venit sau care se confruntă cu probleme de adicţie. Comparativ cu anii precedenţi, percepţia asupra jocurilor de noroc este una mai puţin negativă.

Meniu